คำถามที่ถามบ่อย

ถ้าจะลากรถคาราวาน ต้องใช้ใบขับขี่อะไร

สามารถใช้ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลได้เลย เพราะรถคาราวานถือเป็นรถพ่วงเล็ก (รย. 16)

– ความกว้าง ไม่เกิน 2.5 เมตร

– ความยาว ไม่เกิน 8 เมตร

– ความสูง ไม่เกิน 3.8 เมตร

– น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 3.5 ตัน

 

– ข้อกำหนดอัตราภาษี

ภาษีปีละ 100 บาท พรบ. 650 บาท

 

– ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ทางด่วน

รถพ่วงสำหรับปิคอัพที่จดทะเบียนถูกต้อง มีเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถพ่วงถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดใว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 22 ( 2537 ) สามารถใช้งานได้บนทางหลวงพิเศษ แต่มีข้อพึงระวังเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถ ตาม พรบ.จราจรทางบกกำหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถ ในลักษณะกีดขวางการจราจร”

 

– ข้อกำหนดใบอนุญาตขับขี่

เนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติบังคับให้ผู้ใช้รถพ่วงตาม พรบ. รถยนต์ ปี 2522 ( รย. 16 ) จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถพ่วงแต่การใช้งานจะต้องใช้ร่วมกับรถลากจูง ผู้ขับรถจึงต้องมีใบอนุญาตสำหรับรถที่ลากจูง

 

สามารถผ่อนดาวน์รถคาราวานได้รึเปล่า หรือซื้อเป็นเงินสดอย่างเดียว

ยังไม่สามารถผ่อนดาวน์ได้ ต้องซื้อเป็นเงินสดได้อย่างเดียวในขณะนี้

 

 

 

Leave a Reply